Persondata politik

Velkommen til Cartools.dk (”Hjemmesiden”) ejet af:
Stenhøj DK A/S
Barrit Langgade 188 - 190
7150 Barrit
Danmark

CVR: 16926485
Tel.: +45 76 82 12 22
E-mail addresse: [email protected]

Stenhøj DK A/S er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med alle databeskyttelseslove.

Når du besøger og kommunikerer med os via vores Hjemmeside, bruger vi cookies, og når du afgiver en ordre behandler vi dine persondata.
Du vil derfor blive bedt om at acceptere brugen af cookies, når du besøger vores Hjemmeside.

Når begrebet ”persondata” anvendes, dækker dette over enhver form for data, der kan blive brugt til at identificere dig, enten direkte eller indirekte,
for eksempel i kombination med anden information vi måtte have om dig.

Beskyttelsen af dine persondata er vigtig for os, og vi vil derfor gerne forklare, hvordan dine persondata behandles.

.

Hvilken type persondata indhenter vi?

Vi indhenter information om din IP adresse, navn, adresse, e-mail adresse, telefonnummer, mobiltelefonnummer, samt anden relevant information vedrørende din henvendelse.

Vi indhenter, modtager eller behandler ikke dine betalingsoplysninger. Betaling for varer bestilt på Hjemmesiden behandles af udbyderen Quickpay ApS på platformen quickpay.net,
hvortil du viderestilles ved betaling. Dette er nødvendigt for at opfylde dine bestillinger.

Vi indhenter også browsergenereret data, det vil sige informationer om browser type, styringssystem, tid og dato for besøget, hvor længe en hjemmeside besøges, hvad der ses på osv.,
samt brugerens geografiske placering. Nogle af disse data vil blive indhentet ved anvendelse af cookies.

Vi behandler dine persondata med stor forsigtighed, men vi deler dem dog med Google og sociale medier såsom Facebook, Instagram og YouTube med henblik på at analysere og tilpasse
vores produkter og kommunikation, for at sikre at disse er relevante og passer bedst muligt til dine behov.

.

Når du giver samtykke til at modtage vores nyhedsbreve vil vi bruge de informationer, som du udleverer til at kontakte dig og orientere dig om vores markedsføring.
Vi vil behandle disse informationer med respekt, og du kan til enhver tid fortryde og tilbagekalde dit samtykke ved at klikke på linket for afmelding af abonnementet i bunden af enhver e-mail
du modtager fra os, eller ved at kontakte os på [email protected] I så fald vil vi sørge for, at dit abonnement bliver afmeldt, og at dine informationer bliver slettet.

.
Hvad er formålet med vores behandling af dine persondata?

Persondata som du deler med os

Vi behandler dine persondata, som du deler med os for at:

.
•levere produkter og opfylde bestillinger, som du afgiver via vores Hjemmeside;
•gøre det muligt for dig at returnere produkter, hvis du skulle fortryde købet;
•besvare dine henvendelser og spørgsmål;
•sende dig nyhedsbreve med e-mail, forudsat at du samtykker til dette;
.

Persondata, som vi indhenter om dig

Vi behandler dine persondata, som vi indhenter om dig for at:

•tilpasse måden du interagerer med os nu og i fremtiden, så vi kan sende e-mails og lave annoncer, produkter eller tilbud som vi tror du vil være interesseret i både på vores egen
hjemmeside og på tredjeparters hjemmesider (inkl. sociale medier); og analysere hvordan vores Hjemmeside benyttes, så vi konstant kan forbedre vores services.

Vi behandler kun nødvendige persondata

Vi indhenter, behandler og opbevarer kun de persondata, som er nødvendige i forhold til at opfylde de på forhånd fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning,
hvilken type data, som det for vores virksomhed er nødvendigt at indhente og opbevare. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde
en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.
.
Vi vil gerne være sikre på, at vi kun behandler persondata, som er nødvendige for hvert af vores bestemte formål. Derfor er det indlejret i vores it-systemer, at der alene indhentes den datamængde,
som er nødvendig. Det sikres også automatisk, at omfanget af behandlingen ikke er unødigt stort, og opbevaringstiden ikke er for lang.

.
For at beskytte dig mod, at uvedkommende får adgang til dine persondata, benytter vi IT-løsninger, som automatisk sikrer, at data kun er tilgængelige for relevante medarbejdere.
Der er ligeledes indlejret beskyttelse mod, at et ubegrænset antal personer kan få adgang til dine data.


Videregiver vi dine persondata til andre?

Vi videregiver muligvis dine persondata til følgende tredjeparter:

•tjenesteydere, som hjælper os med at drive vores hjemmeside, opfylde dine bestillinger og levere vores produkter til dig; eksempelvis bude, betalingstjenester, IT supportere og lignende; og
•til en vis grad regulatoriske organer, offentlige institutioner og agenturer, hvis dette er nødvendigt, eller hvis vi bliver anmodet om det.

.

Vi deler muligvis også persondata indhentet om dig på sociale medier og med tredjeparter, der bistår os med at opnå indsigt i, hvordan vores Hjemmeside benyttes, og hvordan den kan forbedres.
Disse informationer indhentes ved anvendelse af cookies.


Cookies

Vores Hjemmeside anvender cookies til at indhente informationer om dig, inklusive visse persondata. Cookies er små informationsenheder, som anbringes på din computers harddisk,
smartphone eller andet elektronisk udstyr, når du besøger Hjemmesiden. Enhver form for persondata, som indhentes ved anvendelse af cookies, vil blive behandlet i overensstemmelse med denne persondatapolitik.

Du kan finde yderligere information på vores Hjemmeside om vores brug af cookies, og hvordan du sletter eller afviser dem. Hvis du vil tilbagekalde dit samtykke, kan du finde vejledning til dette i vores cookie politik lige her.

. 

Videregivelse af persondata

De persondata, som vi indhenter om dig kan blive videregivet til, tilgået, benyttet eller opbevaret i et land uden for det Europæiske Økonomisk Samarbejdsområde (”EØS”), af os eller en af de tredjeparter,
som vi deler dine persondata med.

Vi sikrer, at enhver videregivelse af dine persondata af os eller disse tredjeparter sker i overensstemmelse med de regler, der gælder for os. I hvert tilfælde, vil videregivelse af, adgang til, eller benyttelse
af dine persondata fortsat ske i overensstemmelse med denne persondatapolitik.

Ved at udlevere dine persondata samtykker du samtidig til denne videregivelse, adgang og brug af dine persondata uden for EØS. Videregivelse vil altid være undergivet tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger.
Disse sikkerhedsforanstaltninger kan være i form af beslutninger om tilstrækkeligt beskyttelsesniveau. Beslutninger om tilstrækkeligt beskyttelsesniveau træffes af EU Kommissionen i relation til bestemte lande.
En sådan beslutning betyder, at disse lande, hvortil vi videregiver dine personoplysninger, vurderes at have et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

.

Hvor længe opbevarer vi dine persondata?

Vi opbevarer dine persondata så længe, som det er nødvendigt, for at levere den service du har bestilt eller så længe som det er påbudt os ved lov. Hvis du ønsker, at dine persondata bliver slettet, kan du kontakte os på [email protected]

.

Hvilke sikkerhedsforanstaltninger har vi?

Vi har etableret sikkerhedsforanstaltninger af teknisk og organisationsmæssig karakter, som beskytter dine persondata mod manipulation, tab, tilintetgørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.
Disse sikkerhedsforanstaltninger bliver jævnligt revideret i takt med den nyeste teknologiske udvikling.

.

Du har ret til at få adgang til dine persondata

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvordan vi anvender dem. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager dem.
Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om hvilke data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Du har ret til at få urigtige persondata rettet eller slettet hvis du mener, at de persondata vi behandler om dig er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består,
og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til,
kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Ret til indsigelse mod behandling af persondata

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse.
Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for, at vores behandling af dine persondata hører op.

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder.
Hvis du ønsker at bruge din ret til dataportabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt format.

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi, om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt, og senest en måned efter vi har modtaget din henvendelse.
Såfremt vi ikke giver dig fuldt medhold i din indsigelse, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet ved at følge instruktionerne på Datatilsynets hjemmeside: https://www.datatilsynet.dk/...

.
Ændringer

Vi forbeholder os retten til at ændre denne persondatapolitk til enhver tid. Besøg venligst denne Hjemmeside jævnligt og undersøg, om der er sket ændringer. Dette kan undersøges ved at se datoen nederst på denne side.
Ved fortsat brug/besøg på denne Hjemmeside accepterer du ændringerne.