Handelsbetingelser


Handelsbetingelser

Vilkår for køb af varer på Cartools.dk

1. Indledning

Disse betingelser er gældende for forbrugeres (fysiske personers) (”Kunden”) køb af produkter fra Cartools.dk (CVR: 16926485 - Stenhøj DK A/S) (”Sælger”) på Cartools.dk.

.

2. For erhvervsdrivende gælder andre vilkår som fremgår afsnittet længere nede.

Ved bestilling af varer på Cartools.dk bekræfter kunden, 
-At være en forbruger, som erhverver produkterne til eget brug
-At være fyldt 18 år

Sælger forbeholder sig retten til løbende at ændre disse Vilkår. Kundens køb sker i henhold til de Vilkår, som er offentliggjort på Cartools.dk på tidspunktet for Kundens bestilling af varer.

Hvis Vilkår ændres før Sælgers bekræftelse af bestillingen, vil Kunden blive anmodet om at acceptere de ændrede Vilkår som en forudsætning for købet.

.

3. Kontaktoplysninger og kundeservice

Kontaktoplysninger og kundeservice
Sælger er Stenhøj DK A/S, Barrit Langgade 188 – 190, 7150 Barrit, CVR.nr. 16926485
Kundeservice kan kontaktes på

E-mailadresse: [email protected]
tlf: +45 7682 1222

Bankforbindelse: 
Nordea bank: 2630 0810687002
Swift: NDEADKKK / IBAN: DK9220000810687002

.

4. Produkterne

Informationer og beskrivelser om de enkelte produkter, som kan erhverves på Cartools.dk fremgår i tilknytning til de enkelte produkter.

De nævnte oplysninger meddeles alene med henblik på, at Kunden kan vurdere produktet forud for en bestilling. Det kan forekomme, 
at hjemmesiden ikke er opdateret, således at der f.eks. kan være afvigelser i produktsortiment, typer, farver, lagerbeholdning m.v. 
Sælger er ikke ansvarlig for sådanne afvigelser.

.

5. Tilbud, ordre og accept

Bestillinger af varer på Cartools.dk og de oplyste priser og leveringstidspunkt er først bindende for Sælger, når Kunden pr. e-mail har modtaget en skriftlig ordrebekræftelse fra Sælger med en bekræftelse af Kundens bestilling med angivelse af:

Kundens navn og adresse samt leveringsadresse, de købte produkter pris, fragtomkostninger og leveringstidspunkt. 
En evt. bekræftelse af modtagelsen af Kundens bestilling udgør ikke en aftale før Kunden tillige har modtaget den nævnte ordrebekræftelse.

Kunden vil tillige modtage en meddelelse pr. e-mail, når de købte produkter er afsendt fra Sælger.

.

6. Priser og betaling

Alle priser på Cartools.dk er angivet i danske kroner og er inklusive den gældende momssats, men ekskl. omkostninger til forsendelse, 
som således skal tillægges, jf. afsnit om fragt. Der tages forbehold for fejl i de oplyste priser.

Sælger er uden ansvar for eventuelle told og andre afgifter, som skal betales i lande udenfor Danmark, hvis varer skal sendes til sådanne lande, og omkostninger i den anledning påhviler udelukkende Kunden. Told og afgiftsbehandling kan medføre forsinkelser i de oplyste leveringstider og en merpris skal påregnes såfremt produktet er af en sådan størrelse at denne skal aflæsses med truck ved levering.

.

7. Betaling

Kunden kan betale med følgende debet og kreditkort:

[VISA Dankort]
[VISA]
[VISA Electron]
[MasterCard]
[MasterCard Debit]
[Mobilepay]


Kunden skal angive sit kortnummer, udløbsdato og sikkerhedskode, når der foretages en bestilling. 
Evt. gebyrer ved betaling med de nævnte kort vil blive oplyst i forbindelse med bestillingen.

Købesummen trækkes på Kundens betalingskort, når de købte produkter afsendes fra Sælger. 
Sælger er berettiget til at annullere en ordre uden varsel i tilfælde af manglende dækning på Kundens betalingskort.

Sælger benytter Quickpay ApS & Nets som betalingsformidler.

Herudover kan betaling ske ved bankoverførsel, mobilepay og netbetaling. (Ved bankoverførsel er Kunden ikke omfattet af indsigelsesordningen ved transaktioner foretaget på internettet).
Ved betaling ved bankoverførsel anses produkter først for at være bestilt, når købesummen og fragtomkostninger er modtaget på Sælgers konto. Alle transaktionsomkostninger dækkes af Sælger.

.

8. Levering og fragtrater

Levering af produkter købt på Cartools.dk kan ske i Danmark
Fragtprisen og den anslåede leveringstid bliver oplyst inden Kunden godkender sin bestilling. Såfremt varen er af en sådan størrelse at denne skal aflæsses med truck, vil der blive påført et gebyr for trucklevering på 850,- kr. ekskl. moms. Køber vil blive informeret herom forud for afsendelse af varen.

Pris 49,- 59,- 79,- 89,- 395,- 595,- 995,- 1.395,- 2.390,- 2.790,- 4.185,-
Forsendelse 0-1KG 1-10KG 11-20KG 21-30KG 31-50KG 51-100KG 101-350KG 351-1000KG 1001-1400KG 1401-2000KG 2001+ KG

*Priser eksl. moms og truckaflæsningsgebyr på 850,- kan blive pålagt såfremt varen ikke kan aflæsses på almindeligvis.

.

9. Undersøgelse af produkter ved modtagelsen, forsinkelse og force majeure

Ved modtagelsen af forsendelsen er Kunden forpligtet til at undersøge om indholdet svarer til det eller de bestilte produkter, herunder i antal, og om der er skader på emballage (forsendelsesskader) eller på produkterne.

Produktet og pakken bør undersøges for transportskader straks ved modtagelsen og inden kvittering for modtagelsen.
Modtagelse af pakken bør nægtes, hvis den viser tydelige tegn på transportskader.

Kunden skal straks kontakte Sælgers kundeservice, hvis der konstateres skader på indpakning elle produktet med oplysning om skaden. 
En evt. skadet emballage skal opbevares af Kunden med henblik på at kunne forevises på Sælgers anmodning.

Der henvises tillige til afsnittet ”Reklamation” nedenfor.

Den forventede leveringstid regnes fra tidspunktet fra Sælgers ordrebekræftelse og oplyses i forbindelse med bestilling af det/de enkelte produkter. Leveringstiden er anslået og kan variere med indtil +-5 dage.

Leveringstiden udskydes i tilfælde af force majeure, det vil sige omstændigheder, som Sælger ikke er herre over, f.eks. varemangler, krig, indførselsforbud, terrorisme, blokader, strejker og lock out, naturkatastrofer m.v. 
Begge parter er berettiget til at annullere en ordre, hvis de nævnte force majeure omstændigheder fortsætter udover 3 måneder.

.

10. Fortrydelsesret

Som forbruger har Kunden 14 dages fortrydelsesret. 
Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, Kunden har modtaget den eller de købte produkter. Hvis Kunden har bestilt flere forskellige varer i én ordre, men de leveres enkeltvist, løber fristen fra den dag, 
hvor Kunden modtager den sidste vare. Består ordren af flere partier eller dele, udløber fortrydelsesfristen 14 dage efter den dag, Kunden modtager det sidste parti, eller den sidste del.

For at udnytte fortrydelsesretten skal Kunden meddele sin beslutning om at fortryde købet i en utvetydig erklæring til Sælgers kundeservice på +4576821222. Kunden opfordres til at benytte standardfortrydelsesformularen, 
som fremgår af nedenstående fortrydelsesformular, men det er ikke obligatorisk.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis Kunden sender sin meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Kunden kan ikke fortryde købet ved at nægte at modtage produktet uden samtidig at give Sælger besked.

.

Fortrydelsesformular

Du har altid 14 dages fortrydelsesret på varer købt hos Cartools.dk. Hvis du gerne vil gøre brug af fortrydelsesretten og returnere dine varer skal du følge bestemmelserne i handelsbetingelserne.

Kontakt venligst kundeservice hvis du ønsker at fortryde dit køb og inden du returnerer din vare.

Cartools.dk
Barrit Langgade 190
7150 Barrit 
Mail: [email protected]
Tlf.: +45 76 82 12 22

For at fortryde dit køb skal du sende et brev eller mail til vores kundeservice der indeholder nedenstående oplysninger:

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale omhandlende følgende varer:

Varenavn:

Bestilt den:

Ordrenummer:

Bestilt af (navn):

Bestillers adresse:

Dato:

Bestillers underskrift:

.

11. Returnering

Hvis Kunden udøver sin fortrydelsesret i denne aftale, refunderer Sælger alle betalinger modtaget fra Kunden, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af Kundens eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som Sælger tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor Sælger har modtaget meddelelse om Kundens beslutning om at fortryde denne aftale.

Sælger gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som Kunden benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre Kunden udtrykkeligt har indvilget i noget andet. 
Under alle omstændigheder pålægges Kunden ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Har Kunden modtaget produkterne, er det en forudsætning for udnyttelsen af fortrydelsesretten, at Kunden sender produkterne retur til Sælger uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, 
hvor Kunden har informeret Sælger om, at Kunden vil udnytte sin fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis Kunden returnerer Produkterne inden udløbet af de nævnte 14 dage.

Kunden afholder selv forsendelsesomkostningerne til returnering af produkter.

Visse produkter kan ikke returneres med en normal postforsendelse. Dette gælder for f.eks. store produkter, der som følge af deres vægt/størrelse/indhold ikke accepteres som post.

Kunden kan kontakte Sælgers kundeservice, hvis Kunden ønsker bistand til, at Sælger sørger for afhentning af produkter på Kundens regning.

.

12. Produkter skal returneres til:

Stenhøj DK A/S, att. Cartools.dk
Barrit Langgade 190
7150 Barrit

.

13. Ingen fortrydelsesret

Skal nogle varer fritages for fortrydelsesret?

Special fremstillede og fremskaffede varer er ikke omfattet af fortrydelsesretten.

.

14. Produktets stand, når det sendes retur

Kunden hæfter for eventuel forringelse af produktets værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå produktets art, egenskaber og den måde, den fungerer på. 
Hvis produktet er prøvet eller benyttet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragtes den som brugt, hvilket betyder, at Kunden ved fortrydelse ikke får eller kun får en del af købesummen retur, 
afhængig af produktets handelsværdi på returneringstidspunktet.

Det anbefales, at Kunden sender produktet retur i den originale emballage.

.

15. Reklamation

Købelovens mangelsregler gælder for Kundens køb af produkter på Cartools.dk.
Når Kunder handler som forbruger, er der en reklamationsret i 24 måneder.
Hvis Kundens reklamation er berettiget, vil Sælger tage stilling til, om produktet skal repareres, ombyttes, om Kunden skal have pengene tilbage eller evt. have afslag i prisen, alt afhængig af den konkrete mangel og situation.

Ved reparation ifbm. reklamation forsøger vi altid at udbedre fejlen hurtigst muligt, dog kan man forvente besøgstider på op til 14 dage fra reklamationstidspunktet. I nogle tilfælde kan behandlingstiden dog være længere. Konstateres det at fejlen ikke er reklamationsberettiget vil Køber blive faktureret for den brugte tid inklusiv kørsel.

Kunden skal reklamere inden for ”rimelig tid” efter, at Kunden har opdaget fejlen. Hvis Kunden reklamerer inden for to måneder efter, at fejlen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

Sælgers kundeservice skal altid kontaktes inden varerne sendes retur, hvor manglen beskrives, og hvor det anbefales, at Kunden henviser til kvitteringen for købet med henblik på en hurtigere sagsbehandling.

.

16. Produktet sendes til

[Stenhøj DK A/S]
[Barrit Langgade 188]
[7150 Barrit]
[att. Cartools.dk]

Hvis Kunden er uenig i Sælgers beslutning om, hvorvidt den omhandlede vare er mangelfuld, kan Kunden indgive en klage til ‘Center for Klageløsning’. Information findes på Center for Klageløsnings hjemmeside: http://www.kfst.dk/

.

17. Ejendomsforhold

Sælger forbeholder sig ejendomsretten til leverede produkter, indtil hele købesummen er betalt fuldt ud.

.

18. Lovvalg

Disse Vilkår er underlagt Dansk ret.

.

Vilkår for erhvervdrivendes køb af varer på Cartools.dk 

.1. Indledning

Disse betingelser er gældende for erhvervsdrivendes (”Køber”) køb af produkter fra Stenhøj DK A/S (”Sælger”) på Cartools.dk.

For forbrugere gælder andre vilkår som fremgår af den øverste halvdel.

Ved bestilling af varer på Cartools.dk bekræfter køber:

- At være en erhvervsdrivende der foretager købet som led i sit hverv
- At være fyldt 18 år

Sælger forbeholder sig retten til løbende at ændre disse Vilkår. Købers køb sker i henhold til de Vilkår, som er offentliggjort på Cartools.dk på tidspunktet for Købers bestilling af varer. 
Hvis Vilkår ændres før Sælgers bekræftelse af bestillingen, vil Køber blive anmodet om at acceptere de ændrede Vilkår som en forudsætning for købet.

.

2. Kontaktoplysninger og kundeservice

Sælger er Stenhøj DK A/S, Barrit Langgade 188 – 190, 7150 Barrit, CVR.nr. 16926485
Kundeservice kan kontaktes på

E-mailadresse: [email protected] 
Tlf.: +45 7682 1222

.

Bankforbindelse:
Nordea bank: 2630 0810687002
Swift: NDEADKKK / IBAN: DK9220000810687002

.

3. Produkterne

Informationer og beskrivelser om de enkelte produkter, som kan erhverves på Cartools.dk fremgår i tilknytning til de enkelte produkter.

De nævnte oplysninger er alene vejledende og meddeles alene med henblik på, at Køber kan vurdere produktet forud for en bestilling. 
Det kan forekomme, at hjemmesiden ikke er opdateret, således at der f.eks. kan være afvigelser i produktsortiment, typer, farver, lagerbeholdning m.v. 
Sælger er ikke ansvarlig for sådanne afvigelser. Sælger sig til at levere et produkt af sædvanlig god kvalitet for så vidt angår materiale og forarbejdning.

Alle tegninger og teknisk dokumentation og alle immaterielle rettigheder, herunder software, og tilsvarende materialer og oplysninger, som overlades af Sælger til Køber, 
forbliver Sælgers ejendom. Materialet må således kun benyttes i forbindelse med brugen og vedligeholdelsen af de af Sælger leverede produkter og må ikke af Køber kopieres, 
reproduceres, overgives til eller på anden måde overlades til uvedkommende tredjemand.

.

4. Tilbud, ordre og accept

Bestillinger af varer på Cartools.dk og de oplyste priser og leveringstidspunkt er først bindende for Sælger, når Køber pr. e-mail har modtaget en skriftlig ordrebekræftelse fra Sælger 
med en bekræftelse af Købers bestilling med angivelse af Købers navn og adresse samt leveringsadresse, de købte produkter pris, fragtomkostninger og leveringstidspunkt.

En evt. bekræftelse af modtagelsen af Købers bestilling udgør ikke en aftale før Køber tillige har modtaget den nævnte ordrebekræftelse.

Køber vil tillige modtage en meddelelse pr. e-mail, når de købte produkter er afsendt fra Sælger.

Annullering af ordrer på standardprodukter, der er fremstillet eller er under fremstilling, kan kun accepteres mod et annulleringsgebyr på op til 50% af ordresummen, 
med mindre andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt. Annullering af ordrer på specialprodukter kan kun accepteres mod et annulleringsgebyr på op til 80% af ordresummen, 
med mindre andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt.

.

5. Priser og betaling

Alle priser på Cartools.dk er angivet i danske kroner og er eksklusive moms og leveringsomkostninger som således skal tillægges, jf. afsnit om levering og fragt. Der tages forbehold for fejl i de oplyste priser.
Sælger er uden ansvar for eventuelle told og andre afgifter, som skal betales i lande udenfor Danmark, hvis varer skal sendes til sådanne lande, og omkostninger i den anledning påhviler udelukkende Køber. 
Told og afgiftsbehandling kan medfører forsinkelser i de oplyste leveringstider.

.

6. Betaling

Køber kan betale med følgende debet og kreditkort:
[VISA Dankort]
[VISA]
[VISA Electron]
[MasterCard]
[MasterCard Debit]
[Mobilepay]
.
Køber skal angive sit kortnummer, udløbsdato og sikkerhedskode, når der foretages en bestilling. Evt. gebyrer ved betaling med de nævnte kort vil blive oplyst i forbindelse med bestillingen.
Købesummen trækkes på Købers betalingskort, forud for afsendelsen af varen. Sælger er berettiget til at annullere en ordre uden varsel i tilfælde af manglende dækning på Købers betalingskort. 
Varen afsendes først når Købers betaling er registreret af Sælger.

Herudover kan betaling ske ved bankoverførsel, mobilepay, Viabill og netbetaling. Ved betaling ved tjenester anses produkter først for at være bestilt, når købesummen og fragtomkostninger er modtaget på Sælgers konto.

.

7. Levering og fragt 

Billig levering af produkter købt på Cartools.dk kan ske i Danmark fra bare 83,- 
Fragtprisen er baseret på totalvægten af din bestilling og vi afsender alle lagervarer indenfor 2-3

hverdage.

Pris 49,- 59,- 79,- 89,- 395,- 595,- 995,- 1.995,- 3.395,- 3.995,- 5.695,-
Forsendelse 0-1KG 1-10KG 11-20KG 21-30KG 31-50KG 51-100KG 101-350KG 351-1000KG 1001-1400KG 1401-2000KG 2001+ KG

*Priser eksl. moms og truckaflæsningsgebyr på 850,- kan blive pålagt såfremt varen ikke kan aflæsses på almindeligvis.

.

Undersøgelse af produkter ved modtagelse, forsinkelse og force majeure

Ved modtagelse af forsendelsen, er Kunden forpligtet til at undersøge om indholdet svarer til det, eller de bestilte produkter, herunder antal, og om der er skader på emballage (forsendelsesskader) eller på produkterne. 

Produktet og pakken bør undersøges for transportskader straks ved modtagelse og inden kvittering for modtagelsen. Modtagelse af pakken bør nægtes, hvis den viser tydelige tegn på transportskader. 
Kunden skal straks kontakte Sælgers kundeservice, hvis der konstateres skader på indpakning eller produktet, med oplysning om skaden. En evt. skadet emballage skal opbevares af Kunden med henblik
på at kunne forevises på Sælgers anmodning. 

Der henvises tillige til afsnittet "Reklamation" nedenfor.

Den forventede leveringstid regnes fra tidspunktet fra Sælgers ordrebekræftelse, og oplyses i forbindelse med bestilling af det/de enkelte produkter. Leveringstiden er anslået og kan variere med indtil 5 hverdage. 
Leveringstiden udskydes i tilfælde af force majeure, det vil sige omstændigheder, som Sælger ikke er herre over, f.eks. varemangler, krig, indførselsforbud, terrorisme, blokader, strejker, lock out, naturkatestrofer m.v. 

Begge parter er berettiget til at annullere en ordre hvis de nævnte force majeure omstændigheder fortsætter udover 3 måneder. 

.

8. Forsinkelse

Med mindre andet er skriftligt angivet i Sælgers ordrebekræftelse eller parternes aftale, er det Sælger angivne leveringstidspunkt anslået efter Sælgers bedste skøn. Såfremt det angivne leveringstidspunkt overskrides,
kan Køber ved skriftlig meddelelse til Sælger kræve levering og fastsætte en rimelig frist, som ikke kan være kortere end 3 uger, dog minimum 6 uger, hvis der er tale om produkter, som er specielt tilvirket til Køber, eller 
produkter, som normalt ikke lagerføres af Sælger. Leverer Sælger ikke inden for denne forlængede frist, og skyldtes dette ikke forhold, som Køber bærer ansvaret for, kan Køber ved skriftlig meddelelse til Sælger annullere aftalen for så vidt angår den del af den pågældende leverance, som ikke måtte være leveret.

Er der tale om produkter som er tilvirket specielt til køber, eller som normalt ikke lagerføres af Sælger, er det yderligere en betingelse for Købers ret, at annullere aftalen, at køber dokumenterer, at forsinkelsen
indebærer, at købers formål med købet vil blive væsenligt forfejlet, hvis Køber skal aftage produktet på trods af forsinkelsen. Herudover kan køber ikke rejse krav mod Sælger som følge af forsinkelse. 

.

9. Reklamation og undersøgelsespligt 

Det påhviler Køber senest ved levering af produktet at foretage en grundig undersøgelse af, om produktet er i overensstemmelse med købsaftalen. Køber er forpligtet til straks at reklamere over mangler, der konstateres 
ved denne undersøgelse, og Køber kan ikke senere påberåbe sig mangler, der kunne være konstateret ved en sådan undersøgelse.

I tilfælde af at produktet lider af skjulte mangler, er Køber forpligtet til at reklamere herover, straks efter at manglen konstateres eller burde konstateres. I modsat fald er Køber afskåret fra at gøre manglen gældende. 

Al reklamation skal ske skriftligt, og Køber skal oplyse fakturanummer og dato for levering samt oplyse type og eventuelt serienummer på det mangelfulde produkt. Reklamationen skal desuden indeholde en redegørelse for manglens omfang og beskaffenhed. Sælger har ret til at kontrollere skader på skadestedet og til at foretage undersøgelse af mangelfulde dele, før Sælger tager stilling til reklamationen, herunder om manglen er omfattet af Sælgers afhjælpnings- eller omleveringspligt. Undlader Køber at opfylde de i nærværende bestemmelse fastsatte regler, afskæres Køber misligeholdelsesbeføjelser. 

Ved reparation ifbm. reklamation forsøger vi altid at udbedre fejlen hurtigst muligt, dog kan man forvente besøgstider på op til 14 dage fra reklamationstidspunktet. I nogle tilfælde kan behandlingstiden dog være længere. Konstateres det at fejlen ikke er reklamationsberettiget vil Køber blive faktureret for den brugte tid inklusiv kørsel. Sælger dække ikke udgifter forbundet med eventuelt nedetid inden reklamationen er afhjulpet.

.

10. Mangler 

Sælger forpligter sig ti lat afhjælpe eventuelle dokumenterede mangler ved produktet, som skyldes fejl i materiale og/eller fremstilling, eller at foretage omlevering, såfremt Køber rettidigt og behørigt har reklameret herover 
under iagttagelse af de i ovenfor fastsatte bestemmelser og inden udløbet af en frist på 12 måneder fra tidspunktet for Sælgers levering til Køber. Sælger er berettiget til at vælge mellem afhjælpning og omlevering. 

Ved Købers påråbelse af mangler, der medfører afhjælpning eller omlevering afholder Køber samtlige fragtomkostninger forbundet hermed, ligesom risikoen for genstandens hændelige undergang eller forringelse under 
fragten påhviler Køber. Sælgers mangelansvar bortfalder såfremt der uden Sælgers skriftlige godkendelse foretages reparationer af produktet, eller produktet på anden måde behandles ukorrekt, og afhjælpningen er sat i gang uden forudgående skriftlig aftale med Sælger.

.

11. Returnering af produktet 

Produkter modtages kun retur efter forudgående skriftlig aftale med Sælger, og da kun mod et returneringsgebyr svarende til minimum 50% af varens fakturapris, med mindre andet er aftalt skriftligt. Ved returnering af produktet afholder Køber samtlige fragtomkostninger, 
ligesom risikoen for produktets hændelige undergang eller forringelse under fragten påhviler Køber. Produkter, som er specielt tilvirket til Køber eller produkter, som normalt ikke lagerføres af Sælger, tages under ingen omstændigheder retur. 

.

12. Produktansvar 

Sælger er ansvarlig for produktansvar i henhold til gældende lovgivning. Dækningssum er på max. pr. år DKK 10.000.000,- for produktansvar og til dækning af ingrediensskade/-tab og komponentskade/-tab. Produktansvaret omfatter ikke transport-
og tilbagekaldelsesomkostninger og lignende.

I det omfang Sælger har ydet rådgivning til køber, er Sælger alene ansvarlig for skader som følge af rådgivningen, som skyldes Sælgers uagtsomhed. Købers erstatningskrav kan ikke overstige størrelsen af det aftalte rådgivnings-honorar -
og i mangel af et særskilt aftalt rådgivningshjonorar - den del af købesummen for en vare, som med rimelighed må henføres til rådgivningen.

Sælger er ikke ansvarlig for fejl eller skader, som forvoldes af selvstændige medvirkende underleverandører. 

Det præciseres (idet der tillige henvises til pkt. 13), at Sælger i forhold til det ovenfor anførte produkt- og rådgiveransvar i intet tilfælde er ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre indirekte tab.

.

13. Generel ansvarsfraskrivelse 

Sælger kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelser og mangler udover det i pkt. 8 og pkt. 10 anførte. Såfremt Sælger måtte blive pålagt erstatningsansvar som følge af den brug, som Køber måtte gøre af den leverede ydelse, herunder videresalg,
som går ud over Sælgers ansvar i medfør af denne bestemmelse eller produktansvar i medfør af pkt. 12, er Køber forpligtet til at friholde Sælger for dette ansvar, og Køber er endvidere forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler kravet mod Sælger. 

Sælger kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre indirekte tab eller konsekvenstab, herunder omkostningerne til at konstatere eller lokalisere mangelfulde produkter eller skader. 

.

14. Force majeure

Sælger er berettiget til at annullere ordrer eller udskyde aftalt levering af produkter, og er i øvrigt fri for ansvar for enhver manglende, mangelfuld eller forsinket levering, der helt eller delvist ligger uden for Sælgers rimelige kontrolmuligheder, såsom 
oprør, krig, optøjer, borgerlige uroligheder, terrorisme, regeringsindgreb eller indgreb af lokale myndigheder, ildsvåde, strejke, lockout, eksport- og/eller importforbud, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører,
mangel på arbejdskraft, brændsel, drivkraft, vareknaphed, sygdom, uheld i produktion eller afprøvning, eller manglende energiforsyning. 

Samtlige af Købers beføjelser suspenderes eller bortfalder i sådanne tilfælde. Køber kan hverken i tilfælde af annullering eller udskudt effektuering kræve skadeserstatning eller fremsætte noget krav i øvrigt mod sælger. 

.

15. Ejendomsforbehold

Sælger forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af renter og eventuelle omkostninger er betalt. Køber er uberettiget til at foretage dispositioner, som forringer Stenhøjs ejendomsforbehold. 

.

16. Værneting og lovvalg 

Enhver tvist mellem parterne afgøres efter dansk ret ved Sælgers til enhver tid værende værneting.

Sælger skal dog være berettiget til at kræve, at en tvist i stedet afgøres ved voldgift i henhold til reglerne for Det Danske Voldgiftsinstitut.